Kokemuksia pienryhmäopiskelusta Kuopion Lyseon lukiossa – onnistumisen elämyksiä, osa 7!

”Itse koin kurssin mielekkääksi ja yhdeksi lukuvuoden kohokohdista. Tunneilla pääsin neuvomaan opiskelijoita henkilökohtaisesti ja eritasoisten opiskelijoiden opiskelun eriyttäminen oli aikaisempaa helpompaa.”

Kuopion Lyseon lukion opettaja Paavo Heiskanen kokeili MAA8-kurssilla opetusmenetelmää, jossa hän korvasi teorialuennot pienryhmätyöskentelyllä. Tässä on otteita hänen kokemuksistaan (lue alkuperäinen teksti laajemmilla kuvauksilla täältä).

Kokeilu

Kokeilussa en pitänyt opettajajohtoisia teorialuentoja lainkaan vaan käytin kaikki oppitunnit opiskelijoiden ohjaamiseen ja neuvomiseen pienryhmissä. Kotona laskettavien tehtävien sijaan kotitehtävänä oli tutustua seuraavaan teoria-asiaan. Opiskelijoille jaettiin kurssin aluksi kurssikartta, jonka muokkasin Pekka Peuran kurssikartasta meillä käytössä olevaan oppikirjaan sopivammaksi. Lisäksi heillä oli aikataulu, jossa oli merkittynä kaikki kurssin oppitunnit. Opiskelijat suunnittelivat pienryhmissä aikataulun muutamaksi tunniksi eteenpäin kurssikartan avulla. Kunkin ryhmän oli tarkoitus tutustua valitsemaansa teoriaan kotona Opetus.tv:n videoiden ja oppikirjan avulla. Tunneilla aika käytettiin kirjan tehtävien laskemiseen pienryhmissä.

Kokemuksia

Valtaosa opiskelijoista kertoi katsoneensa videoita edes joitakin kertoja ja hyötyneensä niistä. Osa opiskelijoista palasi videoihin tai niihin liittyviin muistiinpanoihin Opetus.tv-palvelussa vielä oppitunneilla omalla puhelimellaan tai koulun kannettavalla tietokoneella. Opiskelijat eivät katsoneet videoita niin paljon kuin olin etukäteen olettanut ja ohjeistanut. He turvautuivat mieluummin oppikirjaan, jota moni opiskelija lukikin huomattavasti aktiivisemmin kuin aikaisemmilla kursseilla. (Muutkin opettajat ovat havainneet saman, lue esim. täältä.)

Kaksi kolmasosaa kurssin opiskelijoista koki opetusmenetelmän myönteiseksi ja osallistuisi samanlaiselle kurssille uudestaan. Valtaosa koki kurssin rennommaksi ja kiireettömämmäksi kuin aikaisemmat kurssit. Monet opiskelijat pitivät myös kurssin vapaudesta ja kokivat, että vastuunottaminen omasta opiskelusta oli hyvää valmennusta yliopisto-opiskeluihin. Monet kommentoivat, etteivät ole koskaan laskeneet niin paljon yhden kurssin aikana.Lisäksi moni koki hyväksi, että asiat sai hahmottaa itsenäisesti opettajajohtoisen luennoinnin sijaan. Kun teorian joutui pohtimaan itse, koki moni opiskelija osaavansa soveltaa sitä aikaisempaa paremmin.

Osa opiskelijoista koki palautteiden perusteella, että kurssissa ei opetettu. He eivät kokeneet teorian opiskelua videoiden avulla ja opettajan henkilökohtaista ohjausta laskuharjoituksissa opettamiseksi vaan kaipasivat palautteissa ”kunnon opetusta”. Moni opiskelija kaipasi kurssipalautteissa vihkomuistiinpanoja, joista lukea kokeisiin. Erityisesti he kaipasivat teoriasta selkeitä vihkomuistiinpanoja mikä on mielenkiintoista, koska tavallisestikaan en ole kirjoittanut teoriasta erillisiä muistiinpanoja vaan varsinainen teoria on käyty läpi kirjasta.

Itse koin kurssin mielekkääksi ja yhdeksi lukuvuoden kohokohdista. Tunneilla pääsin neuvomaan opiskelijoita henkilökohtaisesti ja eritasoisten opiskelijoiden opiskelun eriyttäminen oli aikaisempaa helpompaa. Heikommat opiskelijat saivat laskettua perustehtäviä enemmän kuin aiemmin ja heidän laskurutiininsa kehittyi aikaisempia kursseja paremmaksi. Lahjakkaat opiskelijat taas saivat paneutua entistä enemmän soveltaviin ja syventäviin tehtäviin. Symbolisen laskimen tehokäytön opetus jäi heikommaksi kuin aikaisemmilla kursseilla vaikka yritinkin neuvoa pienryhmille myös laskimen tarjoamia mahdollisuuksia.

Seuraavalla kerralla todennäköisesti käyn yhdessä läpi teorian ydinkohdat ja joitakin esimerkkejä sekä soveltavia tehtäviä symbolisen laskimen näkökulmasta. Pääpainona on kuitenkin tulevaisuudessakin videoiden ja kirjan avulla teorian opiskelu kotona ja tuntien tehokas käyttäminen laskuharjoitteluun.

Arviointi

Kokeilun onnistumista arvioin vertailuryhmän avulla sekä vertailemalla kurssin arvosanoja aikaisempiin arvosanoihin. Minulla oli samaan aikaan opetuksessa toinen MAA8-ryhmä, jonka opetin perinteisellä tavalla. Molemmilla ryhmillä oli sama koe, ja kokeiluryhmän keskiarvo oli selvästi vertailuryhmää parempi. Kun keskiarvosta poisti ryhmien tasoeron aikaisempien kurssien arvosanojen perusteella, pärjäsi kokeiluryhmä silti hieman paremmin kuin vertailuryhmä.

Opiskelijoiden kommentteja:

”Kurssi kannusti motivoituneeseen ja itsenäiseen opiskeluun, kun vastuu opiskelusta oli itsellä. Tämä auttoi paneutumaan asiaan tavallista enemmän ja laskemaan tarkemmin.”

”Oli todella kivaa laskea koko tunti ja teoriaa oli kiva käydä läpi ryhmässä.”

”Asiat eivät jääneet mieleen, kun teoriaa ei kirjoitettu ylös.”

”Oli tosi hyvä kurssi, kun piti itse tajuta asiat eikä vaan aivottomana kirjoittaa ja tuli käytettyä paljon enemmän aikaa laskemiseen.”

Onnistumisen elämyksiä!

Seuraavan sähköpostiviestin lähetti meille yläkoulun opettaja, joka otti 8. luokkalaisten kanssa koekäyttöön uuden oppimisympäristön joulukuussa 2011.

Minna Collanus, Kilterin koulu:

Hei!

Meillä on mennyt mielestäni hyvin. Oppilailta ei kuulu soraääniä, ovat ymmärtäneet idean. Nyt polynomien kanssa nettivideot ovat olleet käytössä ja niistä on kuulemma ollut hyötyä. Yksi käyttää puhelinta videoihin ja nettipohjaisiin tehtäviin (pääasiassa openmatikka.fi), mutta muut haluavat miniläppärin tai pöytäkoneen vapaana olevassa luokassa. Jannelle lähetinkin jo kommenttia, että ”opetus.tv:n videoista on oikeasti hyötyä”. Ja yksi kokeili oman videon kuvaamista kännykällä. En saanut katsoa, koska se kuulemma sisälsi pari kirosanaa.

Käsitekarttojen värittely tuntuu mielekkäältä, joten yksityiskohtaisemminkin asiat voisi laittaa. Ja oppikirjapulassa olemme testanneet senkin, että kaivetaan vain sisällysluettelosta aihe ja edetään sen mukaan. Mutta tämä ei noilla kaikkein heikoimmilla tietenkään toimi, vaan he tarvitsevat selkeät tehtävät. Aika hyvin olemme myös kurssin aikataulussa, koe on viiden tunnin päästä, kukaan ei vielä ole kokonaan suorittanut kurssia ja viimeinenkin on nyt päässyt alkuun (mutta tuskin pääsee koetta tekemään muun ryhmän kanssa). Seuraava kurssi onkin sitten jo helpompi aloittaa, kun osalla on jo perusteet hallinnassa ja päästään melkein suoraan yhtälöihin.

Oppitunneillä meitä on välillä ollut neljä aikuista 23 lapsen kanssa, mutta olen ollut usein yksinkin. Mitään hirveää katastrofia ei ole syntynyt, minusta kaikki kuitenkin opiskelevat ja jaksavat jo odottaakin opettajaa. Jatkan ehdottomasti samalla tavalla tämän luokan kanssa ja myös seiskan ryhmäni kanssa. Siellä on alkamassa geometrian kurssi ja todella sekalainen sakki tulossa opiskelemaan.

Jos haluat oppilaitteisi motivaation ja innostuksen lisääntyvän merkittävästi matematiikan opetusta kohtaan, kokeile näillä sivuilla kuvattua opetusmenetelmää. Jos haluat kokeilla tätä opetusmenetelmää oman ryhmäsi kanssa, mutta et ole varma miten alottaisit, aloita ottamalla yhteyttä meihin: pekka.peura (at) eduvantaa.fi.