Peuran Polku

”Polku-verkkopalvelu on rakennettu nimenomaan oppimisen sydämeksi rytmittämään oppilaiden yksilöllistä etenemisvauhtia.”

Teksti ja kuvat: Pekka Peura

Yksilöllisen oppimisen opetusmallin kehitys otti keväällä 2014 taas pienen harppauksen eteenpäin, kun onnistuin ottamaan ohjatun itsearvioinnin osaksi matematiikan opetusta (linkki keväällä julkaistuun artikkeliin). Pystyin vihdoin sisällyttämään korkeamman tason osaamistaitojen (analysointi ja arviointi) oppimisen luontevaksi osaksi opetusta. Perinteisessä opetuksessa korkeamman tason osaamistaitojen harjoittelu puuttuu usein täysin.

 bloomin _taksonomia

Aikaisempina vuosina opetusmenetelmän kehitystä on hidastanut kuitenkin se, että opetusmenetelmää ja korkeamman tason ajattelutaitoja kehittäviä opetus- ja opiskelumateriaaleja ei ole juurikaan ollut olemassa olemassa. Niinpä kesän aikana teimme Opetus.tv:n Janne Cederbergin ja Lauri Hellstenin kanssa sekä oppimateriaaleja että Polku-nimisen verkkopalvelun, joka on täysin räätälöity tätä opetusmenetelmää varten. Pedagogisen mallin ja verkkopalvelun yhdistelmänä syntyi “Peuran Polku”.

polku_oppilaat1.vaihe: tunnista mitä osaat jo

Toimintamalli perustuu mastery learning -menetelmään, jonka tarkempi kuvaus löytyy tästä linkistä. Mastery learning -menetelmästä poiketen Peuran Polku alkaa tämän syksyn opetuskokeilussamme kuitenkin siitä, että ennen tietyn aiheen opiskelua tai harjoittelua oppilas tunnistaa, mitä osaamista häneltä kyseisestä aiheesta vaaditaan ja mitä hän osaa jo ennestään. Osaamisen tunnistaminen tehdään Polku-verkkopalvelua hyödyntäen.

ML_ja_ohjattu_itsearviointi_kaavioKäytännössä oppilas tekee harjoitustehtävän omaan vihkoonsa, jonka jälkeen hän vertaa omaa suoritustaan malliratkaisun kaltaiseen pisteytysohjeeseen (analysointi) ja pisteyttää itse oman vastauksensa (arviointi). Ensimmäisten kurssien alkuvaiheessa opettaja joutuu toki aktiivisesti tukemaan ja ohjaamaan oppilaita osaamisen  tunnistamisessa ja arvioinnissa.

vihko

Pitkäjänteisellä ja säännöllisellä korkeamman tason ajattelutaitojen harjoittelulla pyritään siihen, että vähitellen oppilas pystyy itse yhä laajemmin ja realistisemmin tunnistamaan omaa osaamistaan, oppimistaan ja opiskelutaitojensa toimivuutta. Samalla pyritään kehittämään oppilaan itsetuntemusta ja vahvistamaan itseluottamusta.

2.vaihe: harjoittele oikeita asioita

Kun oppilas ohjatun itsearvioinnin avulla havaitsee, että hänellä on puutteita jonkin aiheen hallinnassa tai että aihe on täysin uusi, ohjataan hänet harjoittelemaan juuri kyseisen aiheen tehtäviä. Ensimmäisen nettitestin tehtävät ovat tällöin toimineet esimerkkitehtävinä ja ne ovat myös viestineet, mitä osaamista oppilaalta vaaditaan. Oppilaille kurssin alussa jaetut A5-kokoiset vihkoon liimattavat oppimispäiväkirjat ohjaavat heitä ennalta valittujen oppikirjatehtävien pariin. Samalla opettaja on koko ajan läsnä auttamassa, tukemassa ja tarvittaessa opettamassa teoriaa henkilökohtaisesti jokaiselle oppilaalle.

oppimispäiväkirja_osa

polku_tulosKun oppilaalle aiheen opiskelun ja harjoittelun jälkeen tulee tunne, että hän osaa asian, tekee hän uudestaan kyseisen aiheen Polku-testin (eri testi kuin ensimmäisellä kerralla). Jos testi vieläkin osoittaa merkityksellisiä puutteita aiheen osaamisessa, harjoittelee oppilas sitä vielä lisää, kunnes on järkevää siirtyä seuraavaan aiheeseen. Tällä hetkellä läpipääsyn rajana kokeilemme 85 prosenttia.

(Lataa itsellesi käytössämme olevat oppimispäiväkirjat muokattavassa .docx-muodossa tästä: MAA1 ja MAB1. Tiedostoja saa käyttää ja muokata vapaasti.)

Ensimmäiset kokemukset

Polku-testejä on kokeiltu nyt kolmen viikon ajan Martinlaakson lukiossa Vantaalla ja Viherlaakson lukiossa Espoossa. Opiskelijat ovat ottaneet sen vastaan hyvin ja he ovat olleet tyytyväisiä sen käytettävyyteen ja toimivuuteen puhelimella. Verkkopalvelua onkin pyritty kehittämään niin, että se toimisi jouhevasti mobiililaitteilla ja olisi siten mahdollisimman monen oppilaan käytettävissä.

”Ihan kätevä, siitä tajuaa mitä on oppinut ja mitä tarvii opetella lisää.”
Opiskelija 1, Espoo

”Sivusto on mielestäni hyvin suunniteltu ja tehtävät ovat sopivan haastavia testitehtäviksi. On hyvä, että sivusto on suunniteltu kännykälle. Kaiken kaikkiaan ideana erittäin hyvä ja toimiva.”
Opiskelija 2, Espoo

“Opettajana ensimmäiseksi panin merkille sen, kuinka hyvin opiskelijat ottivat Polku-sovelluksen ja opetusmenetelmän vastaan ja miten hyvin se tuki heidän itseohjautumistaan. Lisäksi saan nyt heti opiskelujen alusta alkaen varmuuden, että valtaosa opiskelijoista toteuttaa mastery learning -periaatetta, eivätkä he vain hypi aiheesta toiseen liian aikaisin. Osalla on toki vielä opiskelutaitojen kanssa hiomista ja oppimista, mutta kokonaisuudessaan vaikuttaa siltä, että eteenpäin ollaan opetuksen kehityksessä menty.”
Lauri Hellsten, Viherlaakson lukio

Lisää kokemuksistamme raportoimme maot.fi-sivuilla syksyn mittaan sitä mukaan, kun opetuskokeilu etenee ja havaitsemme menetelmän ja verkkkopalvelun käytön etuja sekä seikkoja, jotka tarvitsevat vielä jatkokehitystä.

Polku-verkkopalvelu ja sen jatkokehitys

Polku-verkkopalvelu löytyy osoitteesta polku.opetus.tv ja se on opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä ilman sisäänkirjautumista. Poikkeuksena muista markkinoilla olevista opetusohjelmistoista, jotka on tehty opetuksen tueksi ja lisämateriaaleiksi, Polku-verkkopalvelu on rakennettu nimenomaan oppimisen sydämeksi rytmittämään oppilaiden yksilöllistä etenemisvauhtia ja oppikirjat ja muut materiaalit ovat muuntuneet opetuksen tuki- ja lisämateriaaleiksi.

Sovelluksen käytettävyyteen on tulossa parannuksia ja materiaalia täydennämme sitä mukaan kun ehdimme. Lukion ensimmäisen vuosikurssin materiaalia valmistuu koko ajan samaan tahtiin kuin opetus etenee. Tällä hetkellä materiaalia valmistuu vain lukion aihepiireistä, mutta jos joku haluaa ottaa sovelluksen ala- tai yläkouluun oman opetuksensa tueksi tai sydämeksi joko matematiikkaan tai mihin tahansa muuhun oppiaineeseen, olethan meihin yhteydessä. Pohditaan yhdessä, miten se järjestyisi helpoiten ja miten siitä hyötyisivät myös kaikki muut saman oppiaineen opettajat.

Visioimme, että sovellus olisi vieläkin parempi, jos se tallentaisi kunkin oppilaan edistymisen muistiin, jolloin se toimisi sähköisenä oppimispäiväkirjana vihkoon liimattavan paperilapun sijaan. Tämä avaisi uusia mahdollisuuksia oppilaan pitkäjänteisen oppimisen ja osaamisen tunnistamisessa yli oppilaitostasojen ja uskon, että tämä vapauttaisi meidät opettajat ajattelemaan matematiikan oppimista pitkäjänteisenä jatkuvana osaamisen kehittymisenä nykyisen kurssi- ja luokka-astemuotoisen tempoilun sijaan.

Opetuskulttuurin ja toimintatapojen muuttaminen on kuitenkin hidasta ja oikoreittejä ei ole. Työtä on siis vielä hyvin paljon jäljellä. Visiomme on kuitenkin selkeä ja eteenpäin vievä askel vakaa. Palaamme asiaan ja ottakaa yhteyttä, jos yhteistyö kiinnostaa.

Eduhakkerit Pekka Peura, Janne Cederberg ja Lauri Hellsten
maot.fi
Opetus.tv
facebook.com/eduhakkerit

16 thoughts on “Peuran Polku

 1. Tieteelliseen toimintatapaan ei kuulu omien ideoiden hehkuttaminen ja ainoaksi toivottavaksi tulevaisuudeksi nimeäminen. Lukisin mielelläni myös kritiikkiänne omaa ideaanne kohtaan.

  • Kiitos palautteesta!

   Suhtaudun asiaan siten, kuten sivuston yläbannerissa on koko ajan luettavissa: ”Voisiko tämä opetuskokeilu olla askel oikeaan suuntaan?”. Eli blogin tarkoitus on jakaa inhimillisiä kokemuksia ja näkemyksiä erilaisista opetuskokeiluista, joiden avulla pyritään olemaan yksi osa matematiikan opetuksen kehitystä. Sitä mihin suuntaan opetusta pitäisi kehittää, on hyvin vaikea sanoa. Ainoa mitä itse voin asian hyväksi tehdä on pyrkiä kehittämään omaa opettajuuttani ja jakamaan kokemuksia. Toiveissa on, että se innostaisi muitakin opettajia kokeilemaan uusia juttuja ja kehittämään opetustaan siihen suuntaan, mihin kukin haluaa sitä kehittää.

   Menetelmästä on kirjoitettu myös muutamia tieteellisiä tutkimuksia, jotka on luettavissa ”tieteelliset tutkimukset” -sivulta. Ne ovat tosin vasta seminaarityö- tai pro gradu -tasoisia. Uusin tutkimus on luettavissa suoraan täältä: http://omaoppi.fi/blogi/wp-content/uploads/2014/08/ott_tutkielma_final0408.pdf

   Eräs opettaja on myös tekemässä väitöstutkimusta matematiikan opetuksen kehityksestä ja siihen tutkimukseen myös tämä menetelmä sisältyy osana laajempaa kokonaisuutta. Tieteelliset tutkimukset tosin ovat hitaita prosesseja, joten sen valmistumisessa voi mennä helposti vuosi tai pari.

   Oman opetukseni kehitys on vasta alku vaiheessa ja toki vastaan tulee koko ajan uusia haasteita, kun koulujärjestelmämme kankeus ei salli jotain toimintamallia tai ihmisten luontainen käyttäytyminen ei tietyssä oppimisympäristössä johtanutkaan toivottavaan lopputulokseen. Mutta haasteiden selättämiseksi tehdään kovasti paljon töitä ja aina kun keksin uuden oivalluksen, jonka avulla pystyin taas yhden oppimisen esteen ohittamaan, jaan sen tässä blogissa.

   Pekka

 2. Hieno idea. Toivottavasti saatte lisää kursseja tehtyä, ettei tarvitse itse opetella koodaamista. Kiitos, nämä menee minulla käyttöön.

 3. Mitä ohjelmaa nuiden testien tekemiseen on käytetty? Ajattelin vaan että ois kiva itsekkin tehdä nettiin vastaavanlaisia testejä.

 4. Hieno ja pitkälle kehitelty idea! Aion käyttää tätä yläkoulussa kaikkein nopeimmin edistyvien opetuksen eriyttämiseen.

  Törmäsin tällaiseen käytännön ongelmaan, että MAA1-kurssin oppimispäiväkirjan tehtävät (joihin on linkki tältä sivulta) eivät mielestäni täsmää Vapaa Matikka MAA1- materiaalin kanssa. Ovatko tehtävänumerot kenties jonkin muun oppikirjan numeroita?

  • Kiitos positiivisesta palautteesta!

   Artikkelin oppimispäiväkirjojen tehtävät ovat seuraavista kirjoista.
   MAA1: eOpin Pitkä eMatematiikka 1
   MAB1: Otavan Kertoma1

   Vapaa Matikka 1 -kirjaan minulla ei ole tehtäviä valmiiksi katsottuna, pariin toiseen kirjasarjaan olisi kyllä, jos niille on tarvetta.

   • Kiinostaisi nuo toisiin kirjasarjoihin katsotut tehtävät kurssin MAA1 osalta. Meillä ollut käytössä tähän mennessä WSOY:n Pitkä matematiikka sarja. Tarkoituksena olisi testata Mastery learning -mallia ensi vuonna.

    • Hei!

     Tässä on yksi esimerkki WSOY:n Pitkä matematiikka -kirjasarjan oppimispäiväkirjasta. Tämä on kuitenkin ollut käytössä 9. lk oppilailla, jotka ovat suorittaneet peruskoulun matikan jo etukäteen, joten tuossa on painotettu kirjasarjan perustehtäviä. http://bit.ly/1HXMykK

 5. Päivitysilmoitus: Matematiikan eriyttäminen ylöspäin | Tomusokeritemppu

 6. Päivitysilmoitus: Yläkoulun lukiokurssi päätökseen | Tomusokeritemppu

 7. Olen lukion englannin kielen opettaja ja olen hyvin kiinnostuneena lukenut teidän kokeiluistanne. Yksilöllinen polkueteneminen kiehtoo minua ajatuksena. Alkuun tarttis vaan päästä. Tarkoituksena oli jo tänä kesänä kokeilla Moodlen oppitunti-työkalua, jossa voi luoda tehtäviä niin, että opiskelija ohjautuu tarvittaessa opiskelemaan uudelleen aihetta niin monta kertaa, että yltää vaaditulle tasolle. Pihapiirin rakennusprojekti kuitenkin imaisi ison osan ajastani – ja kokeilu siirtyy. Mutta kokemuksenne ovat hyvin rohkaisevia.

 8. Päivitysilmoitus: Itsesäätelyn ja itsearviointitaitojen kehittymistä tukevien työkalujen käyttö opetuksessa | Matematiikan opetuksen tulevaisuus

 9. Hei
  Joihinkin yläkoulun aihealueisiin, esim. prosenttilaskenta, avaruusgeometria, funktioiden ominaisuuksia,… ei vielä ole kukaan ehtinyt tehdä testejä polku.opetus.tv-hen.

  Olisiko mahdollista osallistua talkoisiin?

 10. Päivitysilmoitus: Oppimisen polku etenee vaihettain | #ilmioppi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *